Osvojen Božjom milošću
Vjera

Osvojen Božjom milošću

Jer grijeh neće vama gospodariti, jer niste pod Zakonom, nego pod milošću. – Rimljanima 6:14 Ljubljeni, od vitalne je važnosti za vas da primite dar neosuđivanja jer je to ono što će vam dati snagu…

Kralj je sišao
Vjera

Kralj je sišao

„Blagoslovljen budi Kralj, onaj koji dolazi u ime Gospodnje! Mir u nebu i slava u najvišoj visini!” – Luka 19:38 Kad je Isus propovijedao Propovijed na gori, rekao je: “Ljubite svoje neprijatelje” (Matej 5:44). Danas…

Prava definicija pravednosti
Vjera

Prava definicija pravednosti

Ne osujećujem milost Božju, jer ako opravdanje dolazi po Zakonu, onda je Krist uzalud umro. – Galaćanima 2:21 Kakve veze ima ispravno razumijevanje vaše pravednosti s očekivanjem da će vam se dobro dogoditi danas? Sve!…

Preobilje Božje milosti
Vjera

Preobilje Božje milosti

Osim toga, Zakon se uvukao da se umnoži prijestup. Ali gdje se umnožio grijeh, mnogo je više obilovala milost. – Rimljanima 5:20 U Poslanici Rimljanima apostol Pavao je rekao: „Što ćemo, dakle, reći? Hoćemo li…

Kako gledaš na Boga?
Vjera

Kako gledaš na Boga?

Prema tome, ako vi, premda ste zli, znate davati dobre darove djeci svojoj, koliko li će više Otac vaš koji je u nebu dati dobra onima koji ga mole? – Matej 7:11 Naš neprijatelj, đavao,…

Čudo života
Vjera

Čudo života

Nebesa objavljuju slavu Božju, i svod nebeski obznanjuje djelo ruku njegovih. Dan danu iznosi besjedu, i noć noći obznanjuje spoznaju. Nema govora ni jezika gdje se glas njihov nije čuo. – Psalam 19:1–3 U prirodi…