Vjeruj u Duha Svetoga
Vjera

Vjeruj u Duha Svetoga

. . . Upravo sam te za ovo podigao da na tebi pokažem svoju snagu. . . — Rimljanima 9:17 Walter Knight priča priču o malom dječaku koji je nedavno primio Krista. “Tata, kako mogu…

Imajte vjeru u Boga
Vjera

Imajte vjeru u Boga

Smith Wigglesworth ‘Zaista, kažem vam, ako tko rekne ovoj gori: ‘Digni se i baci u more’ i ne posumnja u srcu svome, nego uzvjeruje da će se dogoditi ono što veli, to će mu i…

Bog je sposoban i voljan
Vjera

Bog je sposoban i voljan

I gle, došao je neki gubavac te mu iskazao štovanje govoreći: “Gospodine, ako hoćeš, možeš me očistiti!” A Isus je ispružio ruku i dotaknuo ga, govoreći: “Hoću, budi čist!” I odmah se očistio od svoje…

Bog časti našu vjeru
Vjera

Bog časti našu vjeru

Tada je Jošua progovorio GOSPODU, u dan kada je GOSPOD izručio Amorejce pred sinove Izraelove, te je rekao pred očima Izraela: “Stani ti, Sunce, iznad Gibeona, i ti Mjeseče, u dolini Ajalon!” I sunce je…