Majka svih strahova
Vjera

Majka svih strahova

Štoviše, budući da su djeca sudionici tijela i krvi, tako je i sâm u tome sudjelovao da smrću uništi onoga koji je imao vlast smrti, to jest Đavla, i izbavi one koji su, u strahu…

Budi jak i hrabar
Vjera

Budi jak i hrabar

„Samo budi odvažan i hrabar da sve učiniš vjerno prema naredbama koje ti je dao Mojsije, sluga moj. Ne skreći od toga ni desno ni lijevo da bi ti bilo sretno sve što poduzmeš.“ –…

Težak izbor
Vjera

Težak izbor

“Ne budi mudar u vlastitim očima: boj se GOSPODINA i odstupaj od zla. Strah od čovjeka zamku postavlja, ali tko svoje pouzdanje položi u GOSPODINA, bit će siguran.” – Izreke 3:7; 29:25 Priča o Obadiji…

Kad podbace sredstva
Vjera

Kad podbace sredstva

Vjerovati kad sva sredstva podbace izvanredno ugađa Bogu i najprihvatljivije je. Isus je rekao Tomi: “Jer me vidiš, vjeruješ. Blago onima koji će vjerovati, a da nisu vidjeli” (Ivan 20:29). Blago onima koji vjeruju kad…