Potreba za Bogom
Vjera

Potreba za Bogom

“Krist u vama, nada slave.” – Kološanima 1:27 (BKJ) Vječno pitanje: “Može li se čovjek sam spasiti ili mu treba Bog?” Da li još uvijek bijesni svijetom bijesno kao i uvijek. Dokle god svijet ide…

Živa prisutnost
Vjera

Živa prisutnost

“Svjetlo za prosvjetljenje Pogana i slavu tvojeg naroda Izraela.” – Luka 2:32 BKJ Kad bismo mogli gledati kroz moćne teleskope ili slušati elektroničke zvukove, mogli bismo čuti i vidjeti metalne zvijezde koje su Rusija i…

Spasenje je djelo Boga
Vjera

Spasenje je djelo Boga

“Nema spasenja ni u kome drugom, jer nema pod nebom drugoga imena danog ljudima po kome mi trebamo biti spašeni.”” – Djela Apostolska 4:12 BKJ Spasenje je Božje djelo. Pokreće ga Bog, kovano od Boga…

Uhićen
Vjera

Uhićen

“Evo, za mir imam veliku gorčinu.” – Izaija 38:17 Moji su roditelji vjeru u Krista našli kada sam još bio malo dijete. Nas djecu odgajali su u svjetlu Biblije i učili nas tome da slijedimo…