Vjera

Papir za kraljicu

“Operi me, i bit ću bjelji od snijega.” – Psalam 51:7 “Premda su vam grijesi kao skrlet, bit će bijeli kao snijeg.” – Izaija 1:18 U prošlosti je iznošena tkanina bila najvažnija sirovina za izradu…