Ne previše mlad
Vjera

Ne previše mlad

Neka nitko ne prezire tvoju mladost, nego budi uzor vjernicima . . . – 1. Timoteju 4:12 (BKJ) Lord Chesterton je jednom rekao: “Vjerujem u pokajanje pored kreveta, ali ne želim ovisiti o njemu.” Tijekom…

Beskonačne želje
Vjera

Beskonačne želje

“Jer ovdje nemamo trajnog grada, već tražimo budući.” – Hebrejima 13:14 BKJ Jedna od osnovnih želja duše je da živi što dulje. Samo održivost je prvi zakon prirode. Ljudi se mogu umoriti od bolova i…

Spremni umrijeti
Vjera

Spremni umrijeti

Uvođenjem novog saveza, Bog se prisegom obvezao dati svu moguću silu i snagu da se ispuni svaki uvjet i zahtjev tog saveza. I tako, kad je prisegom rekao: “Učinit ću to”, vjera u nama odgovara:…

Što je to novo rođenje?
Vjera

Što je to novo rođenje?

“Zaista, zaista, kažem ti: Ako se tko ne rodi nanovo, ne može vidjeti kraljevstvo Božje.” – Ivan 3:3 Farizej Nikodem, koji je jednom noću bio došao k Isusu, uputio mu je važno pitanje: Kako je…

Suočiti se sa smrću
Vjera

Suočiti se sa smrću

“Jer čovjek ide u svoj vječni dom … Tada će se prah vratiti u zemlju kao što bijaše, a duh će se vratiti Bogu, koji ga je dao.” – Propovjednik 12:5.7 Neki kirurg ispričao je…