Vjera

Ne postoji klasa ljudi pošteđena slomljenih srca

Kad je Knez mira došao u ovaj mračan svijet, nije došao u privatni posjet. Kaže nam da je došao ne da vidi i da bude viđen, nego da “traži i spasi što je izgubljeno” i…