Vjera

Što je naš dio obveze

Koliko ja dugujem? Koliko vi dugujete? To ne možete procijeniti, nego koliko možete platiti. Što možete učiniti? Kako možete eventualno uzvratiti za bezgraničnu žrtvu križa? Pavao apostol je rekao: “Sa svime što je u meni,…