Vjera

Sigurnost u Kristu, Spasitelju

“Snažna kula je ime Gospodinovo: pravednik mu se utječe i siguran je.” – Izreke 18:10 Neki časopis o gospodarstvu objavljivao je niz članaka o uspjesima useljenika koji su stekli golemo bogatstvo u Sjedinjenim Državama. Jedan…

Vjera

Čežnja za ljubavlju

“Kao kada žedan sanja, i gle, pije; ali probudi se, i gle, iznemogao je, a duša mu je željna.” – Izaija 29:8 Neki bračni par je došao u sirotište kako bi usvojio dijete. Dječaku kojeg…

Vjera

Molitva za sigurnost

Psalam 57 i kronološki dolazi nakon Psalma 56 u kojem se traži Božja milost. 1. Samuelova 22,1 kaže: “David ode odande i skloni se u spilju Adulam.” Tada “skupiše se oko njega svi koji bijahu…