Vjera

Bog daje snagu slabima!

Duh Sveti me potaknuo da vam govorim o zahvaljivanju. Hebrejska korijenska riječ za zahvaljivanje je “obožavanje”. Apostol Pavao je napisao: “Zahvaljujte uvijek za sve Bogu, Ocu, u ime našega Gospodina Isusa Krista” (Efežanima 5:10). Što…