Vjera

Sjećanje na Isusovu samilost

Moguće je reći: “Vjerujem da Bog može učiniti nemoguće”, a ipak ne biti u stanju prihvatiti čuda Gospodnja za nas same zbog sumnjičavog srca. U Mateju nalazimo Isusa kako ulazi u lađicu da ode na…