Vjera

Snaga Riječi

“Tako je i jezik malen ud, a velikim se ponosi. Gle koliko svega mala vatra zapali!” – Jakov 3:5 BKJ Postoji priča o jednoj ženi u Engleskoj koja je došla svom vikaru sa grižnjom savjesti.…

Vjera

Budi Božiji glasnik

„Tko uistinu hoće ljubiti život i iskusiti sretne dane, neka sustegnejezik svoj od zla i usne svoje od zavodljivih riječi.“ – 1. Petrova 3:10 Ako shvaćaš snagu riječi koje izgovaraš, to će promijeniti tijek tvog života!…