Vjera

Pet kamena, pet hljebova, pet riječi

“Izabra si (David) u potoku pet glatkih kamena … i primakne se Filistejcu.” “Ovdje je dječak koji ima pet ječmenih hljebova i dvije ribice; ali što je to za tolike?” “U crkvi radije kažem pet…