Vjera

Vjera srca postiže rezultate

John Wesley je rekao da je đavao dao crkvi zamjenu za vjeru – nešto što izgleda i zvuči kao vjera te mali broj ljudi razaznaje jedno od drugoga. Ova se zamjena zove “mentalna suglasnost”. Ustvari…