Rasti u razlučivanju
Vjera

Rasti u razlučivanju

„I na njemu će počivati Duh Gospodnji, Duh mudrosti i razbora, Duh savjeta i sile, Duh spoznaje i straha Gospodnjega. I on će ugodu nalaziti u strahu Gospodnjemu; i neće suditi po viđenju očiju svojih…