Vjera

Kojim ćemo putem ići?

Sretan sam što nas nazivaju fanaticima! Ja to i jesam! Sretan sam kad svijet prepoznaje da postoji razlika između našeg iskustva i iskustva hladne crkve. Ako bi svijet davao priznanje mom životu, a đavao me…