Vjera

Isus je sa nama u našim nevoljama

“Blagoslovljen bio Bog Šadrakov, Mešakov i Abednegov, koji je poslao svog anđela i izbavio svoje sluge koji su se pouzdali u njega” – Danijel 3:28 BKJ Danijelova knjiga bilježi kako je babilonski kralj Nabukodonozor napravio…