Vjera

Đavao je Božji veliki protivnik

“I reče mu đavao: “Tebi ću dati svu tu vlast i slavu njihovu … Ako se, dakle, pokloniš preda mnom, sve će biti tvoje.”” – Luka 4:6.7 Današnji biblijski redak spominje i navodi đavla, Sotonu.…