Vjera

Sa svime što je u meni

Kažete: “Činio sam najbolje što sam mogao, ali ne znam ni za jednu dušu da se spasila. Došao sam do zaključka da su moji talenti tako mali i moja sposobnost tako beznačajna da Gospodin može…