Poziv na kršćanski rizik
Vjera

Poziv na kršćanski rizik

Uklanjajući vječni rizik, Krist poziva svoj narod na stalan privremeni rizik. Za Kristove sljedbenike više ne postoji onaj krajnji rizik. “Sad, dakle, nema više osude onima koji su u Kristu Isusu” (Rimljanima 8:1). “Ni smrt…