Vjera

Nikada se ne predajte

U Otkrivenju Krist govori o sebi kao o “ONOM KOJI OTVARA I ZATVARA VRATA” (vidi Otk 3,7). Bilo je to u pismu poslanom vjernicima u staroj Filadelfiji, crkvi koju je Gospodin pohvalio jer je održala…