Odnos prema crkvi
Vjera

Odnos prema crkvi

“Tako je Salomon dovršio Dom Jahvin i kraljevski dvor i izveo sve što god bješe zasnovano da izvrši u Domu Jahvinu i u svojem dvoru. Potom se Jahve ukaza Salomonu noću i reče mu: ‘Uslišao…