Vjera

Bog vas silno blagoslovio!

Kad sam sjeo napisati ovu poruku, Duh Sveti me potaknuo da poučim i ohrabrim sve čitatelje. Doista vjerujem kako je sljedeća riječ od Gospodina, a moja je molitva da budete njome izgrađeni u svojoj vjeri.…

Vjera

Što je evanđelje?

Duhovno sam rastao s razumijevanjem da riječ evanđelje znači dobra ili radosna vijest. Nedavno, provjeravajući još jedanput značenje te riječi u Strongovoj konkordanci i rječniku, zapazio sam da tamo stoji prijevod, dobra poruka (good message).…

Vjera

Biblija – poruka od Boga

“Jer živa je riječ Božja i djelotvorna, i oštrija od svakog dvosjeklog mača; prodire do rastavljanja duše i duha, zglobova i moždine, i prosuđuje misli i nakane srca.” – Hebrejima 4:12 Biblija je najraširenija knjiga…

Vjera

Molitva i poruka

“A sad, o Gospodaru neba i zemlje, ostatak svojih dana posvećujem tebi; neka ih bude mnogo ili malo, kako ti želiš. Daj da stojim pred velikima ili služim siromašnima i niskima; taj izbor nije moj…