Vjera

“Utihni, smiri se!”

“A (učenici), silno prestrašeni, jedan drugome rekoše: “Kakav je to čovjek da mu se i vjetar i more pokoravaju?”” – Marko 4:41 Genezaretsko jezero je na sjeveru Izraela. Isus je najviše djelovao na području oko…

Vjera

Živjeti u miru sa svima

„Ako je moguće, koliko je  do vas, u miru budite sa svim ljudima!“ – Rimljanima 12:18 Važna lekcija koju sam naučila jest pokoriti se da se ne bih slomila. Biblija nas uči da se slažemo s drugima i ako…