Vjera

Danas možeš pobijediti

„Misao tijela dakle [što je smisao i razum bez Duha Svetog] smrt je… A misao Duha [Svetog] život je i mir duše [sad i zauvijek].“ – Rimljanima 8:6 Mi smo, upravo sada, usred rata. To je…