Vjera

Dobar korijen = dobar plod!

„Dakle, kao što primiste Krista Isusa, Gospodina, tako u njemu živite, ukorijenjeni i nadograđivani na njemu i učvršćivani u vjeri, kako ste poučeni, te obilujući njome sa zahvalnošću.“ – Kološanima 2:6-7 Važno je shvatiti da naše ponašanje dolazi od nečega. Loše ponašanje je…