Najveća potreba ovog sata
Vjera

Najveća potreba ovog sata

“U posljednje ću dane – veli Gospodin – izliti od svoga Duha na svako ljudsko biće” – Djela Apostolska 2:17 To je izliće Duha Svetog. Pentekost je bio rođendan Crkve. Ako je Petar mogao govoriti…

Cijeli svijet
Vjera

Cijeli svijet

Prije nego dođe probuđenje na svijet, u crkvu mora doći drugi Pentekost. Na Dan Pentekosta učenici su doživjeli ispunjenje “obećanja Očevog”, jer je uskrsli i uzašli Gospodin izlio svoga Svetog Duha na njih. Pentekostno čudo…

Izliće Duha Svetog
Vjera

Izliće Duha Svetog

“No kada dođe on, Duh istine, on će vas uvesti u svu istinu.” – Ivan 16,13 Razdoblje kršćanstva može se sažeti ovako: Sin Božji prebiva kao proslavljeni Čovjek u Nebu, a Bog Sveti Duh prebiva…

Poniznost prije obećanja
Vjera

Poniznost prije obećanja

Petar je na Dan Pentekosta propovijedao: “Obratite se. Neka se svaki od vas krsti u ime Isusa Krista” (Dj 2,38). Drugim riječima: “Odbacite stari način življenja i sav svoj vlastiti trud da budete sveti u…