Vjera

Je li Petar bio prvi papa?

Nikoga na zemlji ne nazivajte svojim ocem, jer imate samo jednog Oca, onoga nebeskoga. Matej 23:9 On (Krist) je i Glava Tijela Crkve … Kološanima 1:18 Biblija kaže da svako očinstvo na nebu ili na…