Vijesti

Liječnik namjerno trovao pacijente kako bi se iskazao pred kolegama spašavajući ih u zadnjem trenutku

Tijekom povijesti Hipokratova zakletva se često mijenjala, no iako se ona od 1948. godine zove Ženevska zakletva njezin smisao je isti: Najvažnija je briga za zdravlje pacijenta, a liječnik se obavezuje da neće naštetiti ničijem zdravlju. Francuski anesteziolog je,…