Vjera

Ključ kako zauzeti obećanu zemlju

„Njegovo smo, naime, stvorenje, stvoreni u Kristu Isusu radi djela ljubavi koja Bog unaprijed pripremi da u njima živimo.“ – Efežanima 2:10 Bog te želi voditi u svoju obećanu zemlju. Na kraju, ti si novo…