Riješiti neslaganje
Vjera

Riješiti neslaganje

„Jer tijelo žudi protiv Duha, a Duh protiv tijela; i to se jedno drugom protivi, tako da ne činite ono što hoćete.“ – Galaćanima 5:17 Da bismo uspjeli u ostvarenju Božje volje za naše živote,…