Vjera

Božji mir naspram lažnog mira

Mir će uvijek pratiti Božji glas. Možete biti zabrinuti, razočarani, šokirani ili vam biti neugodno, ali ako vam Bog govori tada će biti prisutan i mir – što je snažan znak da vas Bog vodi prema…