Vjera

Odredište: Nebo

“Jer znamo da … imamo zdanje od Boga, nerukotvorenu vječnu kuću u nebesima.” – 2. Korinćanima 5:1 “Radujte se zato što su vaša imena zapisana na nebu.” – Luka 10:20 Nakon što je preživjela sabirni…

Vjera

Put u život

“Uđite na uska vrata … jer uska su vrata i tijesan je put koji vodi u život.” – Matej 7:13.14 “Ovo napisah vama koji vjerujete u ime Sina Božjega da znate da imate život vječni.”…

Vjera

Želja za domom

“Jest, vrabac je dom našao i lastavica sebi gnijezdo gdje će svoje mlade izleći. U kući moga Oca ima mnogo stanova … I ako odem i pripravim mjesto za vas, ponovno ću doći i uzeti…

Vjera

Jučer

”Ti, naprotiv, budi pažljiv u svemu, podnesi patnje, izvrši djelo evanđeliste, ispuni svoju službu do kraja! Jer ja se već izlijevam za žrtvu ljevanicu, vrijeme mog odlaska je blizu. Borio sam se u dobroj borbi,…

Vjera

Isus, Veliki svećenik u Nebu

“Jer ako smo se dok još bijasmo neprijatelji pomirili s Bogom smrću njegova Sina, mnogo ćemo više, pomireni, biti spašeni njegovim životom.” – Rimljanima 5:10 Kao vjernici znamo da nas je Bog spasio jedanput zauvijek.…