Vjera

Bog i više nego odgovara na molitve!

Jedna od najčešćih fraza u crkvi je da Bog odgovara na molitve. No to je samo pola istine. Čitava istina je da Bog i više nego odgovara na molitve! Hošea je prorokovao Izraelu: “Otpali ste,…