Vjera

Sotona priprema zamku da u svoju mrežu uhvati svakog vjernika

“Nakon nekoliko godina sišao je (Jehošafat) do Ahaba u Samariju. Ahab pak je za njega, i za narod koji je imao sa sobom, naklao mnogo ovaca i volova te ga nagovorio da uzađe s njim…