Svjedočanstva

Nema više straha

Bog je učinio mnoge stvari za mene u ovih godinu dana, koliko sam s Njim, ali ovo bih posebno istaknula jer me najviše i mučilo. Gospodin me iscijelio od straha od mraka i sad mirno…