On nas čuje
Vjera

On nas čuje

Sve ono što želite kad molite, vjerujte… – Marko 11:24 (BKJ) Moramo se moliti u vrijeme nevolje, da ne postanemo bezvjerni i nevjerni. Moramo se moliti u vremenima blagostanja, da ne bismo postali hvalisavi i…

Tajna stvarnog življenja
Vjera

Tajna stvarnog življenja

Bože, ti si Bog moj, rano ću te tražiti; duša moja za tobom žeđa. . . – Psalam 63:1 (BKJ) Neki kršćani malo su naučili o svakodnevnom predanom životu. Prije nekog vremena pitao me policajac…

Zanemarivanje Duše
Vjera

Zanemarivanje Duše

“Blago čovjeku koji poštuje Boga, a čovjek kojemu nije briga ide je na putu prema ozbiljnim nevoljama.” – Izreke 28:14 (Slobodan prijevod) Svi kršćani vjeruju u Boga, ali mnogi kršćani imaju malo vremena za Boga.…

On Te Čuje
Vjera

On Te Čuje

Ako što molimo po volji njegovoj, uslišava nas. – 1. Ivanova 5:14 (BKJ) Bog je rekao: „Ako moj narod . . . moli . . . tada ću čuti s neba.” Prije nego što je…

Moliš li se kao Biblija?
Vjera

Moliš li se kao Biblija?

Jeste li se ikada zapitali izgleda li vaš molitveni život kao ljudi u Bibliji? Ovo pitanje me iznenadilo u posljednjih nekoliko godina. Odrastao sam u crkvi, ali nisam često stao razmišljati o vrstama molitvi koje…

Prijestolje milosti
Vjera

Prijestolje milosti

Pristupajmo, dakle, hrabro prijestolju milosti. . . – Hebrejima 4:16 (BKJ) Molitva je jednostavno dvosmjeran razgovor između vas i Boga. Tisuće ljudi mole samo kada su pod velikim stresom ili u opasnosti, svladani neizvjesnošću. Bio…

Kreativni Bog
Vjera

Kreativni Bog

A tako nam i Duh pomaže u našim slabostima. Ne znamo naime što bismo se pomolili kako bi trebalo, ali se sam Duh zauzima za nas neizrecivim uzdisajima.. – Rimljanima 8:26 (VB) John Knox, s sveobuhvatnom brigom…

Neka bude jednostavno
Vjera

Neka bude jednostavno

„Ali se bojim da se – kao što zmija zavede Evu svojom lukavštinom – misli vaše ne pokvare i odmetnu od iskrenosti prema Kristu.“ – 2. Korinćanima 11:3 Bog zaista želi da naš odnos i…