Vijesti

Medicinske sestre s prizivom savjesti bile prisiljene sudjelovati u pobačajima

Jedna medicinska sestra je bila uvjerena kako će sudjelovati u kiretaži, uobičajenom postupku nakon spontanog pobačaja, kada je dijete već mrtvo. Međutim, ulaskom u operacijsku dvoranu shvatila je da je u zabludi. Liječnik joj je…