Vjera

Smrt nije konačna postaja

“I predah svoje srce tome da tražim i mudrošću istražim sve što se čini pod nebom: tu tegobnu muku dao je Bog kao zadaću sinovima ljudskim … i gle, sve je ispraznost i mučenje duha.”…