Bog obnavlja što sotona krade
Vjera

Bog obnavlja što sotona krade

U našoj želji za Božjom naklonošću, ne smijemo zaboraviti da sotona neprestano traži da krade od nas. Zapravo, neprijatelj naše duše napada najžešće kad smo suočeni s kušnjama. Ali Biblija nam na bezbrojne načine govori…