Vjera

Spasenje je djelo Boga

“Nema spasenja ni u kome drugom, jer nema pod nebom drugoga imena danog ljudima po kome mi trebamo biti spašeni.”” – Djela Apostolska 4:12 BKJ Spasenje je Božje djelo. Pokreće ga Bog, kovano od Boga…

Vjera

Beskonačne želje

“Jer ovdje nemamo trajnog grada, već tražimo budući.” – Hebrejima 13:14 BKJ Jedna od osnovnih želja duše je da živi što dulje. Samo održivost je prvi zakon prirode. Ljudi se mogu umoriti od bolova i…

Vjera

Isus je sa nama u našim nevoljama

“Blagoslovljen bio Bog Šadrakov, Mešakov i Abednegov, koji je poslao svog anđela i izbavio svoje sluge koji su se pouzdali u njega” – Danijel 3:28 BKJ Danijelova knjiga bilježi kako je babilonski kralj Nabukodonozor napravio…