Vjera

Dom za Božji Duh

„Da po vjeri Krist prebiva u srcima vašim; u ljubavi ukorijenjeni i utemeljeni.“ – Efežanima 3:17 Ako si nanovo rođen, nadam se da znaš da Isus živi u tebi kroz silu Duha Svetog. Pitanje je,…

Vjera

Radost traženja lica Božjeg

“Za jedno molim Jahvu, samo to ja tražim: da živim u domu Jahvinu sve dane života svoga, da uživam milinu Jahvinu i dom njegov gledam” – Psalam 27:4 David svjedoči: “Imam jednu molitvu, Gospodine, jednu…

Vjera

Sličan Kristu u srcu

Jeste li se ikada pitali koja je vaša svrha u životu? Jeste li se ikada obeshrabrili jer niste mogli odgonetnuti svoj pravi poziv? Isus ukratko iznosi našu osnovnu svrhu u Ivanu 15,16: “Niste vi mene…