Vjera

Ovo možete podvući jer to je obećanje Božje za vas

“Narod se poboja Jahve … te oni dođoše i prionuše na posao u Domu Jahve nad Vojskama, Boga svojega” (Hagaj 1:12.14). Izraelci su bili osvjedočeni o svoje vlastite interese i vratili se radu na gradnji…