Božja vlast mira
Vjera

Božja vlast mira

Neka se svatko pokorava višim vlastima, jer nema vlasti osim od Boga. I one koje postoje, od Boga su uspostavljene. Zato onaj koji se suprotstavlja vlasti protivi se odredbi Božjoj. A koji joj se protive,…

Potpun pristup
Vjera

Potpun pristup

„Po njemu imamo u vjeri i pristup u ovu milost u kojoj stojimo i dičimo se nadom slave Božje.“ – Rimljanima 5:2 Sve u našem duhovnom životu ovisi o našoj osobnoj vjeri u Boga i…

Bliskost donosi slobodu
Vjera

Bliskost donosi slobodu

„Isus im nato reče: “Kad uzdignete Sina čovječjega, tada ćete upoznati da Ja jesam i da sam od sebe ne činim ništa, nego da onako zborim kako me naučio Otac.“ – Ivan 8:28 U nekoliko…

Bog će ti govoriti mudrost
Vjera

Bog će ti govoriti mudrost

„Jest, ako prizoveš razum i zavapiš za razborom; ako ga potražiš kao srebro i tragaš za njim kao za skrivenim blagom – tada ćeš shvatiti strah Gospodnji i naći ćeš Božje znanje.“ – Izreke 2:3-5…

Bog čuje i odgovara
Vjera

Bog čuje i odgovara

„Na glas tvog vapaja jamačno će ti se smilovati; čim ga čuje, uslišat će te.“ – Izaija 30:19b Naše prijateljstvo s drugim ljudima ne donosi koristi samo nama, nego i onima oko nas. Kad nam…

Srebrna zvijezda
Vjera

Srebrna zvijezda

“Jer Bog je tako ljubio svijet da je dao svoga jedinorođenoga Sina da tko god u njega vjeruje ne propadne, nego ima život vječni.” – Ivan 3:16 Nedugo nakon Drugoga svjetskoga rata neki je čovjek…

AllEscort