Vjera

Evangelizacija: Zašto i kako?

«Svaki vjernik ima službu evangeliziranja, tj. zadobivanja duša za Gospodina. Ta služba podrazumijeva donošenje poruke Evanđelja grešnicima. Budući da grešnici ne idu u crkvu, mi moramo ići k njima. To je evangelizacija!»(T.L.Osborn «Izvan svetišta») Postoji…

Vjera

Bog, tvoj bogati Otac

Dragi vjerniče znaš li da je Bog bogat? Da, tvoj Nebeski Otac je bogat! Možda ti ova izjava zvuči neočekivano ili čak heretički. Posebno ako si zarobljen duhom religije, no to je čista činjenica. Je…

Vjera

Kršćani, služite na poslu!

Iako je samo 3% posto kršćana profesionalno uključeno u crkvene službe, a 97% zaposleno na svjetovnom tržištu rada, mnogi kršćani vjeruju da sve što je potrebno za probuđenje jeste dovesti u svoje crkve dovoljan broj…

Vjera

Danas je dan za žetvu

“(Isus) reče svojim učenicima: ‘Žetva je velika, a poslenika malo. Zato molite gospodara žetve da pošalje poslenike u žetvu svoju'” – Matej 9:37-38 Izjavio je: “Polja su zrela i žetva obilna te je vrijeme da…

Vjera

Zdravija crkva

Pavao, pastor, starješina i apostol započeo je crkvu u Korintu. Duboko se brinuo za ljude u svojoj zajednici i imao je posebnu poruku za njih: “Kad bih … razdao sve svoje imanje, kad bih tijelo…