Emanuel, Bog s nama!
Vjera

Emanuel, Bog s nama!

“Nisam prebivao ni u kojoj kući od vremena kada sam izveo djecu Izraelovu iz Egipta, sve do ovoga dana, nego sam hodio u šatoru i u prebivalištu.” – 2. Samuelova 7:6 Gornje riječi jasno pokazuju…