Vjera

Ogovaranje je duhovno ubojstvo

Ogovaranje je otrovan i nezdrav obrazac ponašanja koji otkriva više o karakteru ogovarača nego o onome o kojem se trača. Ogovarač organizira zabavu sažaljenja u skladu sa tuđim životom. Ali je još gore, oni koriste…

Vjera

Moderni dualizam – 4. dio

U tri prethodna osvrta govorio sam o tomu zašto dualistički pogled na svijet nije ispravan i da se ta filozofija na novi način uvukla i među kršćane koji smatraju da samo siromašan kršćanin je dobar…

Vjera

Moderni dualizam – 2. dio

U prošlom osvrtu napomenuli smo da je poganski način razmišljanja stvorio filozofiju dualizma u kojoj se sve materijalno smatra zlim a sve duhovno smatra dobrim. Također smo napomenuli i da neki kršćani imaju dualistički pristup ovim…

Vjera

Moderni dualizam – 1. dio

Klasični dualizam nas uči da postoje dvije stvarnosti: tjelesna (materijalna) koja je u biti zlo, i duhovna stvarnost koja je dobro. Grčki stoici su to vjerovali i zastupali. Slično danas vjeruju i neki kršćani, pa…