Pomazanje lomi jaram
Vjera

Pomazanje lomi jaram

Možemo primijeniti načela iz Riječi Božje da djeluju u našim životima danas! Biblija je prepuna priča koje upućuju na načela i otkrivaju kako Božje Kraljevstvo djeluje. I, kao sinovima i kćerima Kralja kraljeva, dobili smo…

Uđite u Riječ
Vjera

Uđite u Riječ

Prezrite Božju Riječ i nađite se u nevolji. Poslušajte ga i uspijte. – Izreke 13:13 (Slobodni prijevod) Kao kršćani, mi u sebi imamo Duha Božjega. Ali naša je odgovornost držati grijeh izvan naših života kako…

Kreativni Bog
Vjera

Kreativni Bog

A tako nam i Duh pomaže u našim slabostima. Ne znamo naime što bismo se pomolili kako bi trebalo, ali se sam Duh zauzima za nas neizrecivim uzdisajima.. – Rimljanima 8:26 (VB) John Knox, s sveobuhvatnom brigom…

Što je savjest?
Vjera

Što je savjest?

Imajte dobru savjest. . . — 1. Petrova 3:16 (VB) Što je savjest? Bog je u svakog od nas stavio nešto što glasno viče protiv nas, kad god činimo ono za što znamo da je…

Bitka Duha
Vjera

Bitka Duha

I neka u vašim srcima vlada Božji mir. . . – Kološanima 3:15 (BKJ) Kada proučimo probleme s kojima se suočavamo u današnjem svijetu, otkrivamo da se svaki od njih rješava u problem “unutarnjeg prostora”,…

U potrazi za mirom
Vjera

U potrazi za mirom

“Onoga čiji um na tebi ostaje ti ćeš čuvati u savršenom miru…” – Izaija 26:3 BKJ Da li tražite mir? Čeznete li za tim? Mislili ste da ćete ga pronaći ako zaradite mnogo novca, ali…

Pravi izvor moći
Vjera

Pravi izvor moći

“Nego, tražite najprije kraljevstvo Božje i pravednost njegovu, a sve će vam se ovo pridodati.” – Matej 6:33 BKJ Muškarac ili žena koji su svu pozornost usmjerili na financijske dobitke, poslovne ili društvene prestiže ili…