Razoren i zadovoljan
Vjera

Razoren i zadovoljan

Ta ti si narod posvećen Jahvi, Bogu svome; tebe je Jahve, Bog tvoj izabrao da među svim narodima koji su na zemlji budeš njegov predragi vlastiti narod. – Ponovljeni Zakon 7:6 Kako bi zvučala doktrina…