Vjera

Pravi test duhovne zrelosti

„Jer [ako smo] u Kristu Isusu, ne vrijedi nešto ni obrezanje ni neobrezanje nego jedino vjera djelotvorna i potaknuta i izražena i ostvarena u ljubavi.“ – Galaćanima 5:6 Bog želi više od svega da imamo…